Záhada SIM kariet Tescomobile SK v Poľsku

12.04.2018 11:38

Po prihlásení do siete roamingového partnera Plus PL sa vám bez vášho vedomia aktivuje služba clear. Znamená to, že volanému účastníkovi sa vaše číslo nezobrazí. Odskúšal som to na rôznych SIM kartách Tescomobile SK, no všetky sa správali rovnako. Tescomobile problém popiera, preto som to nazval záhadou.