Takúto hlášku dokáže vypustiť iba Skylink s CS linkom

26.08.2012 21:56

 

34) Je potřeba hradit Servisní poplatek též u roční karty?
Ano, Servisní poplatek se vztahuje na všechny karty bez výjimky. Servisní poplatek neplatíte, pokud máte
předplaceny jakékoli placené programy, nebo vaše karta spadá do odkladného období, po které je
osvobozena od platby Servisního poplatku. Toto odkladné období je u karet registrovaných před
1. zářím 2012 24 měsíců od data registrace. U karet registrovaných po tomto datu pak 12 měsíců od data
registrace.