Servisné menu

21.09.2010 20:29

Keď ste niekedy mali vedľa seba pustené dva televízory rovnakého typu, tak ste si určite všimli, že aj keď ste nastavili rovnakú farbu, jas a kontrast, obraz rovnaký nebol. Určite boli rôzne posunuté, či už do šírky alebo dľžky, prípadne jeden podporoval normu SECAM a druhý nie. Ľudia sú väčšinou zvyknutý nastavovať iba hlasitosť, jas, kontrast a farbu a ani netušia, že ich televízor má ešte ďalšie nastavenia. Môže sa stať, že celkom dole na obrazovke idú titulky a Vy ich nevidíte, alebo vidíte iba ich časť. To isté sa môže stať z logom televízie.

Teraz si povieme,ako sa dá servisné menu vyvolať a čo môže také servisné menu obsahovať. Ako príklad si zoberieme televízory OVP Orava. Pri starších typoch sa servisné menu vyvolá nasledovne: menu, časovač, do aktuálneho času napíšeme 11:11 a do budíka dáme 22:22, poslednú dvojku nám už nezoberie, pretože akonáhle stisneme posledú dvojku hneď sa nám vysunie servisné menu. Ak v menu časovač nemáme, väčšinou je to pri novších typoch televízorov OVP Orava, tak stačíme menu a stlačíme 0847. Na niektorých typoch televízorov OVP vyvoláme servisné menu aj stlačením obidvoch gombíkov ovládania hlasitosti na televízore a zapnutím televízora sieťovým vypínačom. Potom stlačíme 2-krát menu a je to.

Obsah servisného menu: TV Alignment-posúvanie menu vľavo, vpravo, hore, dole, posúvanie obrazu vľavo, vpravo, hore, dole.

Reset TV-slúži k reštartovaniu televízneho prijímača.

Auto off-ak je zvolené YES, tak sa televízor pri strate signálu vypne sám do pohotovostného stavu.

Tuner-typ tunera.

Hotel mode-niečo podobné ako rodičovský zámok.

Operation hours-tu si zistíte, koľko hodín má Váš televízor napozeraných hodín.

V starších televízoroch je ešte napísané PAL, alebo AUTO. Keď máte telvízor prepnutý na PAL, tak Vám podporuje iba PAL. Keď máte televízor prepnutý na AUTO, tak Vám podporuje aj PAL aj SECAM.

Čo je to PAL a SECAM?

PAL a SECAM sú nomou obrazu. V slovenskej republike sa používa iba PAL, no dá sa v nej zachytiť aj SECAM z Ukrajiny.

Čo sa stane, keď budem pozerať program, ktorý je v SECAME a ja budem mať v serivisnom menu nastavené PAL? Obraz bude čiernobiely.

Určite ste sa stretli aj s označením D/K, OIRT, odstup obrazu od zvuku 6,5 MHz, takzvaná východná norma. Táto norma zvuku sa používa napríklad v Poľsku, alebo na Ukrajine. V Slovenskej republike sa používa norma B/G, CCIR, odstup obrazu od zvuku 5,5 MHz, takzvaná západná norma.

Čo sa stane, ak mám televízor zle nastavený? Zvuk bude šušťať, ryčať, alebo zvuk nepôjde vôbec.

Toto všetko platí iba o analógovom príjme.