Rozširovanie DVB-T z Kojálu a vypnutý analóg z Barvičovej a z Hádov.

22.09.2010 11:12

30. 09. 2010 došlo k vypnutiu analógového vysielania:

ČT 1 Barvičova C 35

ČT 2 Barvičova C 52

Nova Barvičova C 49

Prima Hády C 55

01. 10. 2010 došlo ku spusteniu MUX 2 a MUX 3 z Kojálu.

MUX 2 CH 40 100 kW H

MUX 3 CH 59 100 kW H-možná kolízia s Primou z Javořic a Ploštín.