Rádio Košice už aj na 106,9 MHz

18.12.2010 21:34

106,9 MHz       Bočiar       0,50 kW        V