Rádio Košice presťahovalo vysielač a zlepšilo pokrytie

08.11.2010 15:52