Rádio Jemné Melódie sa od 31. 01. 2011 vzdáva frekvencie 90,8 MHz Jaslovské Bohunice

25.01.2011 20:44

Kvôli prekrytiu s kótami Kamzík 106,6 MHz, kde sa zvýšil výkon z 3,00 kW H na 10,00 kW H a Veľká Javorina 88,0 MHz.