Poznáme uchádzačov o voľné frekvencie v jesennom licenčnom konaní 2010

20.11.2010 18:54
Lokalita Frekv.
[MHz]
Výkon
[kW]
Poznámka Žiadatelia
Bratislava 98.9 0.200 koordinovalo
Rádio Československo
Rádio Československo, s.r.o.
Slovenský rozhlas
Bratislava 101.1 0.100 koordinovalo
Tvoje Rádio
INTERSONIC spol. s r.o.
Bratislava 103.6 0.050 koordinovalo
Rádio 7
T.W. Rádio, s.r.o.
Dubnica n. V. 92.2 1.000 využívalo
Fun Rádio
Slovenský rozhlas
ČH HORNETS s.r.o.
Nové Mesto n. V. 107.4 0.200 koordinovalo
Rádio 7
T.W. Rádio, s.r.o.
Poprad 94.2 30.000 Ženevská frekvencia
po RTI
TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.
D.EXPRES a.s.
RADIO, a.s.
Radio ONE s.r.o.
Slovenský rozhlas
Senica 101.5 0.065 frekvencia
po Rádiu G3,
bez kolízie
len v Senici
GROUND 4, s.r.o.
Slovenský rozhlas
Skalica 89.2 0.100 frekvencia
po Rádiu G3,
bez kolízie
len v Skalici
TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.
GROUND 4, s.r.o.
RADIO, a.s.
Slovenský rozhlas