Poznáme koordinátorov nových frekvencií

07.10.2010 19:14

Bratislava-98,9 FM (200 W)-Rádio Československo
Bratislava -101,1 FM(100W)-Rádio Rock Jam Rádio
Bratislava-103,6 FM (50W)-Rádio 7
Nové Mesto nad Váhom-107,4 FM(200W)-Rádio 7