Nové slovenské DVB-T vysielače na október 2010 a november 2010

25.09.2010 19:09

Zoznam plánovaných DVB-T vysielačov:

lokalita                 dátum spustenia     dostupné multiplexy
Krompachy            koniec 10/2010         2.MUX (59.kanál), 970 W, V,             VP MUX (25.kanál), 966 W, V
Medzev                  koniec 10/2010         2.MUX (59.kanál), 1492 W, V,          VP MUX (25.kanál), 1990 W, V
Prievidza                koniec 10/2010         2.MUX (52.kanál), 3944 W, V,          VP MUX (57.kanál), 3944 W, V
Veľký Krtíš             koniec 10/2010         VP MUX (33.kanál), 480 W, V,
Dolný Kubín          11/2010                     VP MUX (26.kanál),
Hnúšťa                  11/2010                     2.MUX (27.kanál),                          VP MUX (54.kanál)
Martin                   11/2010                      VP MUX (26.kanál)
Revúca                 11/2010                     2.MUX (27.kanál),                           VP MUX (54.kanál)
Uhrovec                11/2010                     VP MUX (57.kanál)