MUX2 a VERMUX Modrý vrch spustený

16.03.2011 19:54

Parametre:

CH 21         MUX2         Modrý vrch        0,926 kW V

CH 48          VERMUX    Modrý vrch       15,85 kW V