Harmonogram vypínania analógu v Slovenskej Republike na 1. a 2. štvrťrok 2011

08.12.2010 20:07

1.6 Technický a časový plán ukončenia analógového televízneho vysielania
Harmonogram budovania siete druhého a verejnoprávneho multiplexu súvisí s plánom vypínania analógového televízneho vysielania. Začiatok vypínania nastal v 4. štvrťroku 2010, kedy boli vypnuté televízne prevádzače TVP a vysielače, ktoré majú menší dosah (regionálny až lokálny), menovite: TVP Medzev (2x), TVP Veľký Krtíš (4x), TVP Revúca (2x), a Martin (2x TVP + 1x vysielač). Vypínanie analógového vysielania v roku 2011 bude prebiehať nasledovne:
• 1. štvrťrok 2011:
o základné analógové televízne vysielače a nadväzujúce prevádzače:
Jednotka – 2 vysielače (Lučenec, Modrý Kameň) + 6 nadväzujúcich prevádzačov,
Dvojka – 5 vysielačov (Lučenec, Modrý kameň, Štúrovo - Modrý vrch, Rožňava - Dievčia skala, Ružomberok) + 13 nadväzujúcich prevádzačov,
TV MARKÍZA – 3 vysielače (Štúrovo - Modrý vrch, Rožňava - Dievčia skala, Ružomberok),
o ďalšie vysielače a prevádzače:
Jednotka – 2 vysielače (Hnúšťa, Považská Bystrica I),
Dvojka - 2 vysielače (Hnúšťa, Považská Bystrica I),
• 2. štvrťrok 2011:
o základné analógové televízne vysielače a nadväzujúce prevádzače:
Jednotka – 6 vysielačov (Bardejov, Námestovo, Uhrovec, Nitra - Zobor, Poprad - Kráľova hoľa, Nové Mesto - Veľká Javorina) + 143 nadväzujúcich prevádzačov,
Dvojka – 11 vysielačov (Trenčín, Košice - Dubník, Snina - Magurica, Bardejov, Námestovo, Žilina - Krížava, Stará Ľubovňa, Banská Štiavnica, Poprad - Kráľova hoľa, Bratislava, Nové Mesto - Veľká Javorina) + 201 nadväzujúcich prevádzačov,
TV MARKÍZA – 10 vysielačov (Trenčín, Košice - Dubník, Snina - Magurica, Námestovo, Stará Ľubovňa, Nitra - Zobor, Banská Štiavnica, Poprad – Kráľova hoľa, Bratislava, Borský Mikuláš) + 19 nadväzujúcich prevádzačov,
JOJ - 3 vysielače (Žilina - Krížava, Banská Štiavnica, Bratislava),
o ďalšie vysielače a prevádzače:
Jednotka – 11 vysielačov (Čadca I, Kráľovský Chlmec, Prešov, Dolný Kubín, Zástranie, Krompachy, Medzev, Revúca, Hranovnica, Gbely, Plavecké Podhradie),
Dvojka - 8 vysielačov (Čadca I, Kráľovský Chlmec, Prešov, Dolný Kubín, Krompachy, Detva, Plavecké Podhradie, Sobotište