DVB-T v Slovenskej republike

19.09.2010 19:48

Na DVB-T v Slovenskej republike sa používa vertikálna polarizácia, to znamená, že pri slabom príjme treba otočiť anténu o 90 stupňov. Ak vidíme na vysielač, anténu nasmerovať na vysielač. Ak vysielač nevidíme, vyvoláme si na prijímači hodnoty sily a kvality silnálu a otáčame anténu, až pokým je sila a kvalita signálu dostačujúca.