FM Bandscan Poprad

06.10.2010 21:59

Vysvetlivky k bandscamu:

Hodnotenie kvality príjmu, 1-najlepšie, 5-najhoršie.

87,7 MHz     FUNRADIO       2

88,0 MHz     JEDYNKA         1

88,2 MHz     RMF FM          3

88,4 MHz     EXPRES           2

88,7 MHz     DEVIN             4

89,0 MHz     IMPULS           5

89,1 MHz     SRO 1             1

89,4 MHz     JEDYNKA          3

89,7 MHz     LUMEN             4

90,0 MHz     KRAKOW          1

90,4 MHz     DWOJKA          3

91,0 MHz     F1                   5

91,1 MHz     VIVA               4

91,5 MHz     JEDYNKA         3

92,2 MHz     SRO 1             1

92,5 MHz     CRO 1             3

92,6 MHz     K I S S            2

93,2 MHz     TOUR             1

93,6 MHz     EUROPA 2       4

94,1 MHz     F1                  3

94,5 MHz     RADIOZET-SK  2

94,7 MHz     TROJKA          1

95,0 MHz     FUNRADIO      3

95,3 MHz     EXPRES          1

95,7 MHz     RADIOZET-PL  3

96,0 MHz     RMF FM          3

96,1 MHz     DEVIN             1

96,2 MHz     TROJKA           3

96,4 MHz     EXPRES           1

96,6 MHz     SRO 1             2

96,9 MHz     REGINA BB       1

97,2 MHz     DEVIN              2

97,8 MHz     RADIOZET-PL   1

98,6 MHz     JEMNE             2

98,8 MHz     *HEY*             4

98,9 MHz     RADIO_FM       1

99,0 MHz     CRO 5-OSTRAVA 3

99,2 MHz     FUNRADIO       2

99,4 MHz     TROJKA           3

99,5 MHz     EXPRES           1

99,8 MHz     LUMEN            2

100,1 MHz   REGINA BB       2

100,3 MHz   REGINA KE       2

100,4 MHz   REGINA BB       4

100,5 MHz   IMPULS           3

100,6 MHz   REGINA BB      4

100,9 MHz   EUROPA 2       1

101,4 MHz   KIELCE            3

101,6 MHz   KRAKOW         3

102,1 MHz   RADIO_FM       4

102,3 MHz   REGINA KE       1

102,5 MHz   FUNRADIO       1

102,9 MHz   LUMEN            1

103,2 MHz   RMF FM          1

103,5 MHz   SRO 1             2

103,6 MHz   JEMNE             1

103,8 MHz   SRO 1             4

103,9 MHz   ORION            3

104,1 MHz RADIOZET-PL    3

104,3 MHz   RADIO_FM      1

104,8 MHz   VIVA               1

105,2 MHz   ALEX               4

105,3 MHz   RADIOZET-PL   3

105,7 MHz   EXPRES           1

105,8 MHz   LUMEN             4

106,2 MHz   EXPRES           2

106,5 MHz   RMF MAXXX    3

106,9 MHz   JEMNE             2

107,3 MHz   *HEY*             1

107,7 MHz    JEMNE            1